Designfirman Gamla Stan
Sunset swimming in Stockholm Photografy Jens Andersson

Sunset swimming in Stockholm Photografy Jens Andersson


Fotokonst av välrenommerade stockholms fotografen jens andersson.
Alla trycken är numrerade och signerade.
Upplaga 100 st
Mått: 60x42 cm

Photo art by renowned stockholm photographer jens andersson.
All pressures are numbered and signed.
Edition 100 pcs
Dimensions: 60x42 cm


995 SEK