Designfirman Gamla Stan
Streethorsing photografy Jens Andersson

Streethorsing photografy Jens Andersson


Fotokonst av välrenommerade stockholms fotografen jens andersson.
Alla trycken är numrerade och signerade.
Upplaga 100 st
Mått: 60x42 cm

Photo art by renowned stockholm photographer jens andersson.
All pressures are numbered and signed.
Edition 100 pcs
Dimensions: 60x42 cm


995 SEK