Designfirman Gamla Stan
Skatekeeper Photografy Jens Andersson

Skatekeeper Photografy Jens Andersson
Fotokonst av välrenommerade stockholms fotografen jens andersson.
Alla trycken är numrerade och signerade.
Upplaga 100 st
Mått: 60x42 cm

Photo art by renowned stockholm photographer jens andersson.
All pressures are numbered and signed.
Edition 100 pcs
Dimensions: 60x42 cm

995 SEK