Designfirman Gamla Stan
COLLAGE DESIGN FOLKFORM

COLLAGE DESIGN FOLKFORM


Svenska formgivare Anna Holmquist och Chandra Ahlsell inledde sitt partnerskap 2005. Stockholmsbaserade studion  representerade i den svenska nationella konstsamlingen och Nationalmuseet för konst, arkitektur och design i Oslo. För ljuset collage enkla  tända ljus placeras sida vid sida med blockljus för att skapa ett landskap av ljus typologier. Den nya kandelabern kombinerar dessa olika typer av ljus för att skapa ett nytt uttryck.Polerad mässing


LENGTH 35CM

Swedish designers Anna Holmquist and Chandra Ahlsell began their partnership in 2005. The Stockholm-based studio is already represented in  the Swedish National Art collection and the National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo. For the candle collage simple tea light candles are placed side by side with pillar candles to create a landscape of candle typologies. The new candelabras combine these different types of candles to create a new expression. Polished brass

2998 SEK